สาระน่ารู้เรื่องวัดป่าตันหลวง อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง

1255618879

บทความ

วัดป่าตันหลวง ตั้งอยู่ที่ บ้านป่าตัน หมู่ที่ 5 ตำบลป่าตัน อ.เเม่ทะ จ.ลำปาง เป็นวัดเก่าแก่ สร้างขึ้นในสมัยเจ้าแม่จามเทวี มีโบราณวัตถุ โบราณสถานอันล้ำค่ามากมายเช่น

บานประตูแกะสลักโบราณ เป็นบานประตูไม้แกะสลักโบราณ ในวัดป่าตันหลวง ที่มีความประณีต งดงาม หาดูได้ยาก

พระพุทธรูปพระเจ้าไม้แก่นจันทร์ ประดิษฐาน มบมณฑปปราสาท ณ วัดป่าตันหลวง ต.ป่าตัน เป็นพระพุทธรูปที่เก่าแก่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานนับพันปีและเป็นที่เคารพสักการบูชาของชาวแม่ทะและชาวลำปาง ถือว่าเป็นพระคู่บ้านคู่เมือง

ซุ้มประตูโขง สร้างขึ้นในสมัยเจ้าแม่จามเทวี สร้างขึ้นพร้อมกับพระวิหารหลังเก่าลักษณะ คล้ายๆกับซุ้มประตูเข้าพระวิหารวัดพระธาตุลำปางหลวงบนยอดสุดจะมีลักษณะคล้ายกับพระธาตุนครพนม มีความสวยงามและละเอียดละออมาก .

เพลงล้านนาไทย

น้ำทิพย์เจือโลหิต ของสามกษัตริย์ตรา

ฮ่วมดื่มน้ำสัตยา ทรงทำสัตย์ปฏิญาณ
ฮื่อลูกหลาน ได้สุข ฮ่มเย็น

พญามังรายเจ้า พ่อขุนรามคำแหง พ่อพญางำเมือง
ฮ่วมสร้างเวียงธานี นพบุรี ศรีนครพิงค์

* ฮื่อละเว้นก๋านศึกสงคราม ผูกไมตรีปรองดอง เชียงแสนเขลาง
สุโขทัย หริภุญชัย พะเยาเวียงกุมกาม

แว่นแคว้นแดนล้านนาไทย สืบเจ่นไป ใต้ธงสยาม
กู้สายน้ำแม่ปิงงาม เจ็ดร้อยกว่าเข้ายาม เลิศล้ำ ล้านนาไทย
( ซ้ำ * )

ไหว้สา จาวล้านนาไทย บ่ ดีอาย ตี้เป็นคนเมือง
สืบสานงานศิลป์ลือเลื่อง อู้ภาษากำเมือง เรืองล้ำ ล้านนาไทย

26_3_298d1a6aa42d497

IMG_8947

วัดป่าตันหลวงแม่ทะ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s