portfolio

Snapshot_20121230

ชื่อ น.ส ธนาภรณ์ อภิวงศ์
ชื่อเล่น หมิว อายุ 21 ปี
จบจาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง สาขาวิชา คหกรรมการผลิต

nav_01

nav_04

1291705869

ปัจจุบันกําลังศึกษาอยู่ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

ราชภัฏลำปาง
คณะมนุษยศาสตร์แและสังคม สาขาวิชา สังคมศึกษา

ดิฉันและเพื่อนๆ ( ตอนเรียนอยูที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง )

2013-01-13 17.35.02

2013-01-13 17.34.21

รูปภาพตอนจบชั้น ปวช. ปีที่ 3 ถ่ายร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาและเพื่อนๆ สาขาวิชา คหกรรมการผลิต ประจําปีการศึกษา 2552

2013-01-13 17.33.40

การรับใบประกาศนียบัตร ชั้น ปวช. ปีที่ 3 สาขาวิชา คหกรรมการผลิต ประจําปีการศึกษา 2552

2013-01-13 17.32.23

2013-01-13 17.37.06

2013-01-13 17.36.06

ผลงานของดิฉัน

Snapshot_20121229

ประกาศนียบัตร

สําเร็จการศึกษาภาคบังคับตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากโรงเรียนป่าตันวิทยา เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2550

2013-01-13 17.37.57

ประกาศนียบัตร
ได้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ สาขางาน คหกรรมการผลิต จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2553

2013-01-13 17.50.38

ประกาศนียบัตร
ได้เข้ารับการฝึกอบรมการเข้าประจํากองลูกเสือสามัญ ปีการศึกษา 2550

2013-01-13 17.38.40

ผ่านการอบรมอาชีพหลักสูตร วิชาชีพระยะสั้น วิชากฎหมายครอบครัว จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง

2013-01-13 17.57.06

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s